Cách tạo trang lỗi 404 trên Blogger

 hello xin chào tất cả mọi người nha, nay thì mình xin chia sẽ cho anh em chúng ta một cái code giúp chúng ta tạo một trang 404 cực kì đẹp nhá. đẹp luôn nha. Thường thì trên các theme blogger của chúng ta thì có sẵn 404 rùi, nhưng hôm nay, với cái code này thì nó giúp cho website của chúng ta xịn xò hơn nhiều nhé. Mã lỗi 404 dành cho trang không tìm thấy. Có thể là do trang đã bị xóa hoặc nhập sai URL. Theo mặc định, Blogger đã hỗ trợ trang lỗi tùy chỉnh 404 không tìm thấy trang với các thẻ điều kiện có sẵn. Sau đó, chúng tôi sẽ tận dụng tính năng này để làm cho nó trông ngầu hơn với svg.

Hãy nhớ rằng, trang này chỉ xuất hiện nếu bạn nhập sai URL hoặc vì bài viết đã bị xóa khỏi Trang web Blogger của bạn.

Lỗi 404 là gì?

Hầu hết mọi người đều nhận ra thông báo lỗi này. Thông báo lỗi 404 xảy ra khi chúng tôi cố gắng truy cập tài nguyên trên máy chủ web (thường là một trang web) không khả dụng. Điều này xảy ra, chẳng hạn như do liên kết bị hỏng, URL được nhập không chính xác hoặc quản trị viên web đã chuyển trang đang được truy cập sang một nơi khác (hoặc thậm chí trang đã được định xóa). Để cải thiện sự xuất hiện của thông báo lỗi 404, một số trang web tạo các trang tùy chỉnh (nhưng không ít trang sau đó bỏ qua nó, như tôi ...).

Cách tạo trang lỗi 404 tùy chỉnh trong Blogger

Lưu ý: - Trước khi bắt đầu hướng dẫn này, hãy sao lưu chủ đề blogger của bạn để tránh bất kỳ lỗi và sự cố nào.


Bước 1: - Trước hết, bạn cần truy cập Blogger.com của mình.

Bước 2: - Sau đó Đăng nhập bằng Tài khoản Blogger của Bạn. 

Bước 3: - Sau khi nhấp vào Menu Chủ đề. 

Bước 4: - Bây giờ nhấp vào Chỉnh sửa HTML. 

Bước 5: - Sau đó sao chép mã được cung cấp bên dưới và dán nó lên trên thẻ </head> trong chủ đề của bạn.

<b:if cond='data:view.isError'><style>
:root{
--button-bg: #652f8f;
--button-bg: #652f8f;
--button-bg2: #652f8f;
--button-color: #ffffff;
--hover-button-bg: #652f8f;
--hover-button-color: #ffffff;
--mobile-color: #652f8f;
--mobile-bg: #ffffff;
--button-bg2: #652f8f;
}
.error404 #main-wrapper{width:100%}
.error404 #sidebar-wrapper{display:none}
.errorWrap{color:#444444;text-align:center;padding:60px 0;width:50%;margin:0 auto;}
.errorWrap h3{font-size:160px;line-height:1em;margin:0 0 20px}
.errorWrap h4{font-size:25px;margin:0 0 20px}
.errorWrap p{margin:0 0 10px}
.errorWrap a{display:inline-block;height:32px;background-color:var(--button-bg);font-size:15px;color:var(--button-color);font-weight:700;line-height:32px;padding:0 20px;margin:15px 0 0;border-radius:2px}
.errorWrap a:hover{background-color:var(--hover-button-bg);color:var(--hover-button-color)}
.wheel{animation:wheel-rotate 6s ease infinite;transform-origin:center;transform-box:fill-box}
@keyframes wheel-rotate{50%{transform:rotate(360deg);animation-timing-function:cubic-bezier(0.55,0.085,0.68,0.53)}100%{transform:rotate(960deg)}}
.clock-hand-1{animation:clock-rotate 3s linear infinite;transform-origin:bottom;transform-box:fill-box}
.clock-hand-2{animation:clock-rotate 6s linear infinite;transform-origin:bottom;transform-box:fill-box}
@keyframes clock-rotate{100%{transform:rotate(360deg)}}
#box-top{animation:box-top-anim 2s linear infinite;transform-origin:right top;transform-box:fill-box}
@keyframes box-top-anim{50%{transform:rotate(-5deg)}}
#umbrella{animation:umbrella-anim 6s linear infinite;transform-origin:center;transform-box:fill-box}
@keyframes umbrella-anim{25%{transform:translateY(10px) rotate(5deg)}75%{transform:rotate(-5deg)}}
#cup{animation:cup-rotate 3s cubic-bezier(0.455,0.03,0.515,0.955) infinite;transform-origin:top left;transform-box:fill-box}
@keyframes cup-rotate{50%{transform:rotate(-5deg)}}
#pillow{animation:pillow-anim 3s linear infinite;transform-origin:center;transform-box:fill-box}
@keyframes pillow-anim{25%{transform:rotate(10deg) translateY(5px)}75%{transform:rotate(-10deg)}}
#stripe{animation:stripe-anim 3s linear infinite;transform-origin:center;transform-box:fill-box}
@keyframes stripe-anim{25%{transform:translate(10px,0) rotate(-10deg)}75%{transform:translateX(10px)}}
#bike{animation:bike-anim 6s ease infinite}
@keyframes bike-anim{0%{transform:translateX(-1300px)}50%{transform:translateX(0);animation-timing-function:cubic-bezier(0.47,0,0.745,0.715)}100%{transform:translateX(1300px)}}
#rucksack{animation:ruck-anim 3s linear infinite;transform-origin:top;transform-box:fill-box}
@keyframes ruck-anim{50%{transform:rotate(5deg)}}
.error_page .circle{animation:circle-anim ease infinite;transform-origin:center;transform-box:fill-box;perspective:0}
.error_page .circle.c1{animation-duration:2s}
.error_page .circle.c2{animation-duration:3s}
.error_page .circle.c3{animation-duration:1s}
.error_page .circle.c4{animation-duration:1s}
.error_page .circle.c5{animation-duration:2s}
.error_page .circle.c6{animation-duration:3s}
@keyframes circle-anim{50%{transform:scale(.2) rotateX(360deg) rotateY(360deg)}}
.four,#ou{animation:four-anim cubic-bezier(0.39,0.575,0.565,1) infinite}
.four.a{transform-origin:bottom left;animation-duration:3s;transform-box:fill-box}
.four.b{transform-origin:bottom right;animation-duration:3s;transform-box:fill-box}
#ou{animation-duration:6s;transform-origin:center;transform-box:fill-box}
.cls-1{fill:#ffc541}
.cls-8.wheel,.cls-2{fill:var(--button-bg2)}
.cls-3{fill:var(--button-bg)}
.cls-4{fill:#f78d5e}
.cls-5{fill:#fa976c}
.cls-6,.cls-7,.cls-8{fill:#b65c32}
.cls-10,.cls-6{opacity:0.6}
.cls-7{opacity:0.4}
.cls-9{fill:#f4b73b}
.cls-11{fill:#f9c358}
.cls-12{fill:#9b462c}
.cls-13{fill:#aa512e}
.cls-14{fill:#7d6aa5}
@media screen and (max-width: 380px) {
.errorWrap h3{font-size:130px}
}
</style></b:if>

Bước 6: - Bây giờ sao chép đoạn mã Cho bên dưới và dán nó lên phía trên thẻ </body>.
<b:if cond='data:view.isError'>
<div class="errorWrap">
<svg viewBox="0 0 1920 1080" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<title>404</title>
<g data-name="Layer 12" id="Layer_12 yellow-back-fig">
<path class="cls-1" d="M600.87,872H156a4,4,0,0,0-3.78,4.19h0a4,4,0,0,0,3.78,4.19H600.87a4,4,0,0,0,3.78-4.19h0A4,4,0,0,0,600.87,872Z"></path>
<rect class="cls-1" height="8.39" rx="4.19" ry="4.19" width="513.38" x="680.91" y="871.98"></rect>
<path class="cls-1" d="M1480,876.17h0c0,2.32,2.37,4.19,5.3,4.19h350.61c2.93,0,5.3-1.88,5.3-4.19h0c0-2.32-2.37-4.19-5.3-4.19H1485.26C1482.33,872,1480,873.86,1480,876.17Z"></path>
<rect class="cls-1" height="8.39" rx="4.19" ry="4.19" width="249.8" x="492.21" y="920.64"></rect>
<path class="cls-1" d="M1549.14,924.84h0a4.19,4.19,0,0,0-4.19-4.19H1067.46a14.66,14.66,0,0,1,.35,3.21v1A4.19,4.19,0,0,0,1072,929h472.94A4.19,4.19,0,0,0,1549.14,924.84Z"></path>
<path class="cls-1" d="M865.5,924.84h0a4.19,4.19,0,0,0,4.19,4.19h82.37a12.28,12.28,0,0,1-.19-2v-2.17a4.19,4.19,0,0,0-4.19-4.19h-78A4.19,4.19,0,0,0,865.5,924.84Z"></path>
<rect class="cls-1" height="8.39" rx="4.19" ry="4.19" width="54.72" x="915.6" y="981.47"></rect>
<path class="cls-1" d="M730.33,985.67h0c0,2.32,4.23,4.19,9.44,4.19h104.3c5.22,0,9.44-1.88,9.44-4.19h0c0-2.32-4.23-4.19-9.44-4.19H739.78C734.56,981.47,730.33,983.35,730.33,985.67Z"></path>
<rect class="cls-1" height="8.39" rx="4.19" ry="4.19" width="78.11" x="997.06" y="981.47"></rect>
<g id="round-conf">
<path class="cls-1 circle c1" d="M536.41,155.14a17.77,17.77,0,1,0,17.77,17.77A17.77,17.77,0,0,0,536.41,155.14Zm0,28.68a10.9,10.9,0,1,1,10.9-10.9A10.9,10.9,0,0,1,536.41,183.81Z"></path>
<path class="cls-1 circle c2" d="M1345.09,82.44a17.77,17.77,0,1,0,17.77,17.77A17.77,17.77,0,0,0,1345.09,82.44Zm0,28.68a10.9,10.9,0,1,1,10.9-10.9A10.9,10.9,0,0,1,1345.09,111.12Z"></path>
<path class="cls-1 circle c3" d="M70.12,363A17.77,17.77,0,1,0,87.89,380.8,17.77,17.77,0,0,0,70.12,363Zm0,28.68A10.9,10.9,0,1,1,81,380.8,10.9,10.9,0,0,1,70.12,391.7Z"></path>
<path class="cls-1 circle c4" d="M170.47,751.82a17.77,17.77,0,1,0,17.77,17.77A17.77,17.77,0,0,0,170.47,751.82Zm0,28.68a10.9,10.9,0,1,1,10.9-10.9A10.9,10.9,0,0,1,170.47,780.5Z"></path>
<path class="cls-1 circle c5" d="M1457.34,762.73a17.77,17.77,0,1,0,17.77,17.77A17.77,17.77,0,0,0,1457.34,762.73Zm0,28.68a10.9,10.9,0,1,1,10.9-10.9A10.9,10.9,0,0,1,1457.34,791.4Z"></path>
<path class="cls-1 circle c6" d="M1829.15,407.49a17.77,17.77,0,1,0,17.77,17.77A17.77,17.77,0,0,0,1829.15,407.49Zm0,28.68a10.9,10.9,0,1,1,10.9-10.9A10.9,10.9,0,0,1,1829.15,436.17Z"></path>
</g>
</g>
<g data-name="Layer 2" id="fortyfour">
<g class="four a">
<rect class="cls-2" height="466.29" rx="57.1" ry="57.1" transform="translate(918.39 330.19) rotate(90)" width="120.71" x="233.74" y="391.14"></rect>
<rect class="cls-3" height="396.88" rx="60.36" ry="60.36" width="120.71" x="333.83" y="475.1"></rect>
<rect class="cls-3" height="604.75" rx="60.36" ry="60.36" transform="translate(290.49 -70.78) rotate(35)" width="120.71" x="197.13" y="122.89"></rect>
</g>
<g class="four b">
<rect class="cls-2" height="466.29" rx="57.1" ry="57.1" transform="translate(2244.26 -994.14) rotate(90)" width="120.71" x="1558.84" y="391.91"></rect>
<rect class="cls-3" height="396.88" rx="60.36" ry="60.36" width="120.71" x="1658.92" y="475.87"></rect>
<rect class="cls-3" height="604.75" rx="60.36" ry="60.36" transform="translate(530.57 -830.68) rotate(35)" width="120.71" x="1522.22" y="123.66"></rect>
</g>
<path class="cls-3" d="M956.54,168.2c-194.34,0-351.89,157.55-351.89,351.89S762.19,872,956.54,872s351.89-157.55,351.89-351.89S1150.88,168.2,956.54,168.2Zm0,584.49c-128.46,0-232.6-104.14-232.6-232.6s104.14-232.6,232.6-232.6,232.6,104.14,232.6,232.6S1085,752.69,956.54,752.69Z" id="ou"></path>
</g>
<g data-name="Layer 3" id="umbrella">
<g>
<circle class="cls-4" cx="1187.53" cy="240.3" r="7.66" transform="translate(236.36 990.8) rotate(-49.71)"></circle>
<g>
<path class="cls-5" d="M1219.56,359.67l55,100.52c32.7-48.48-6.87-142.43-91.75-214.38-84.41-71.55-183-95.33-225.81-56l114.21,44.14Z"></path>
<path class="cls-6" d="M1182.79,245.81c-84.41-71.55-183-95.33-225.81-56l114.21,44.14Z"></path>
<polygon class="cls-7" points="1182.79 245.81 1071.19 233.91 1219.56 359.67 1182.79 245.81"></polygon>
</g>
<polygon class="cls-8" points="1180.91 409.02 1274.54 460.19 1219.56 359.67 1071.19 233.91 956.98 189.76 1021.95 274.29 1180.91 409.02"></polygon>
<g>
<rect class="cls-4" height="5.1" transform="translate(108.21 955.38) rotate(-49.71)" width="175.58" x="997.45" y="358.35"></rect>
<rect class="cls-4" height="32.27" rx="10.73" ry="10.73" transform="translate(515.04 -573.16) rotate(40.29)" width="21.46" x="1028.09" y="399.36"></rect>
</g>
</g>
</g>
<g data-name="Layer 4" id="pillow">
<path class="cls-1" d="M754,627.07c7,.54,12.92-2.82,13.35-7.59s-4.95-9.24-12-9.87a18.55,18.55,0,0,0-2.17,0l-74.9-81.64c0-.1,0-.19,0-.29,0-7.09-4-12.83-8.8-12.81s-8.75,5.77-8.73,12.87c0,0,0,.09,0,.13l-50.21,46.07h-.09c-7.06-.63-13.14,2.77-13.57,7.59s4.87,9.16,11.85,9.84l76.08,82.92s0,0,0,.06c0,7.09,4,12.83,8.8,12.81s8.65-5.66,8.71-12.65Z"></path>
<path class="cls-9" d="M669.46,514.82c-4.77-.83-8.75,5.77-8.73,12.87,0,0,0,.09,0,.13l-50.21,46.07h-.09c-7.06-.63-13.14,2.77-13.57,7.59s4.87,9.16,11.85,9.84l76.08,82.92s0,0,0,.06c0,7.09,4,12.83,8.8,12.81s8.65-5.66,8.71-12.65C570.55,573,702.07,520.47,669.46,514.82Z"></path>
</g>
<g data-name="Layer 7" id="cup">
<polygon class="cls-1" points="1173.69 748.21 1140.52 715.42 1195.79 647.35 1241.13 692.16 1173.69 748.21"></polygon>
<polygon class="cls-8" points="1173.69 748.21 1140.52 715.42 1143.93 711.27 1177.81 744.75 1173.69 748.21"></polygon>
<polygon class="cls-5" points="1194.68 731.46 1157.04 694.24 1183.8 661.7 1226.91 704.32 1194.68 731.46"></polygon>
<g class="cls-10">
<path class="cls-8" d="M1176.32,667.78h0a4.19,4.19,0,0,1,4.19,4.19v33.54a0,0,0,0,1,0,0h-8.38a0,0,0,0,1,0,0V672a4.19,4.19,0,0,1,4.19-4.19Z" transform="translate(822.53 -628.67) rotate(44.67)"></path>
<path class="cls-8" d="M1172.73,709.7l23.58-23.85a4.19,4.19,0,0,1,5.92,0h0a4.19,4.19,0,0,1,0,5.92l-23.58,23.85Z"></path>
<path class="cls-8" d="M1185.11,722.09l23.58-23.85a4.19,4.19,0,0,1,5.92,0h0a4.19,4.19,0,0,1,0,5.92L1191.06,728Z"></path>
</g>
<path class="cls-5" d="M1197.85,660.5h45.69a5.7,5.7,0,0,1,5.7,5.7v8.32a0,0,0,0,1,0,0h-57.09a0,0,0,0,1,0,0v-8.32A5.7,5.7,0,0,1,1197.85,660.5Z" transform="translate(829.53 -667.66) rotate(45)"></path>
<path class="cls-8" d="M1191.49,664.74h53.94a5.25,5.25,0,0,1,5.25,5.25v4.79a0,0,0,0,1,0,0h-64.44a0,0,0,0,1,0,0V670a5.25,5.25,0,0,1,5.25-5.25Z" transform="translate(822.83 -663.17) rotate(44.67)"></path>
</g>
<g data-name="Layer 8" id="clock">
<circle class="cls-5" cx="847.7" cy="247.59" r="74.66" transform="translate(-32.91 314.05) rotate(-20.6)"></circle>
<circle class="cls-1" cx="847.7" cy="247.59" r="63.44" transform="translate(-32.91 314.05) rotate(-20.6)"></circle>
<rect class="cls-3 clock-hand-1" height="58" rx="3.02" ry="3.02" width="6.04" x="845" y="189.5"></rect>
<rect class="cls-3 clock-hand-2" height="38" rx="3.02" ry="3.02" transform="translate(1611.22 -230.4) rotate(130.4)" width="6.04" x="845" y="209.5"></rect>
<circle class="cls-3" cx="847.7" cy="247.59" r="3" transform="translate(-32.91 314.05) rotate(-20.6)"></circle>
</g>
<g data-name="Layer 9" id="box">
<g id="box-top"><polygon class="cls-8" points="569.71 382.28 653.74 329.39 747.13 320.1 679.2 369.85 569.71 382.28"></polygon>
<polygon class="cls-5" points="691.95 367.2 570.87 392.34 565.32 383.35 687.8 357.45 691.95 367.2"></polygon>
<polygon class="cls-5" points="661.54 337.48 570.87 392.34 562.42 378.92 652.25 322.38 658.12 321.34 661.54 337.48"></polygon><polygon class="cls-7" points="661.54 337.48 570.87 392.34 562.42 378.92 652.25 322.38 658.12 321.34 661.54 337.48"></polygon><polygon class="cls-5" points="747.13 320.1 661.54 337.48 652.25 322.38 738.4 307.1 747.13 320.1"></polygon>
</g>
<path class="cls-5" d="M588.28,420.26s3.44,5.2,5.19,8l43.1,68.48,158.81-100-43.1-68.48q-2.63-4.17-5.47-8Z"></path>
<path class="cls-7" d="M588.28,420.26s3.44,5.2,5.19,8l43.1,68.48,158.81-100-43.1-68.48q-2.63-4.17-5.47-8Z"></path>
<rect class="cls-5" height="90.58" transform="translate(-89.78 450.43) rotate(-32.19)" width="83.99" x="693.73" y="335.51"></rect>
</g>
<g data-name="Layer 6" id="rucksack">
<g id="stripe"><path class="cls-12" d="M1200.32,473.91h0a13.74,13.74,0,0,0-18.41,7.44l-55,129.86a14.82,14.82,0,0,0,7.13,19.21h0a13.74,13.74,0,0,0,18.41-7.44l55-129.86A14.82,14.82,0,0,0,1200.32,473.91Z"></path>
<path class="cls-13" d="M1202.18,606.34h0a14,14,0,0,0-16.18-11.8l-48.83,9c-7.59,1.4-12.66,9-11.31,16.89h0a14,14,0,0,0,16.18,11.8l48.83-9C1198.46,621.82,1203.53,614.26,1202.18,606.34Z"></path>
</g>
<path class="cls-8" d="M1300.86,603l-122.93,22.74-15.44-90.91c-5.75-33.86,15.89-66.17,48.34-72.18l11.58-2.08c32.45-6,57.26,17.66,63,51.51Z"></path>
<path class="cls-1" d="M1307,601.91l-112.32,20.78-15.9-93.61c-5.5-32.36,15.19-63.25,46.2-69h0c31-5.74,60.62,15.85,66.12,48.21Z"></path>
<path class="cls-8" d="M1296.76,603.8,1215,618.92l-4.89-28.77c-2.11-12.42,5.83-24.27,17.73-26.47l38.67-7.15c11.9-2.2,23.26,6.08,25.37,18.5Z"></path>
<path class="cls-5" d="M1296.76,603.8l-73.41,13.58-4.92-29c-2-11.62,5.45-22.72,16.6-24.78l33.07-6.12c11.14-2.06,21.77,5.69,23.75,17.32Z"></path>
<path class="cls-4" d="M1231.77,469.69l-13.42,2.48a10.25,10.25,0,0,0-8,11.92l2.38,14a9.9,9.9,0,0,0,11.42,8.33l13.42-2.48a10.25,10.25,0,0,0,8-11.92l-2.38-14A9.9,9.9,0,0,0,1231.77,469.69Zm7.17,20.84a6.39,6.39,0,0,1-5,7.43l-8.36,1.55a6.17,6.17,0,0,1-7.12-5.19l-1.48-8.73a6.39,6.39,0,0,1,5-7.43l8.36-1.55a6.17,6.17,0,0,1,7.12,5.19Z"></path>
<path class="cls-14" d="M1233.74,471.13l-13.42,2.48a10.25,10.25,0,0,0-8,11.92l2.38,14a9.9,9.9,0,0,0,11.42,8.33l13.42-2.48a10.25,10.25,0,0,0,8-11.92l-2.38-14A9.9,9.9,0,0,0,1233.74,471.13Zm7.17,20.84a6.39,6.39,0,0,1-5,7.43l-8.36,1.55a6.17,6.17,0,0,1-7.12-5.19L1219,487a6.39,6.39,0,0,1,5-7.43l8.36-1.55a6.17,6.17,0,0,1,7.12,5.19Z"></path>
</g>
<g data-name="Layer 5" id="bike">
<path class="cls-8 wheel" d="M1139.82,780.44a76.59,76.59,0,1,0-57.9,91.53A76.59,76.59,0,0,0,1139.82,780.44Zm-28.12,6.33a47.59,47.59,0,0,1,.83,15.8c-30.14-6.28-47.68-21.65-54.39-52.52A47.73,47.73,0,0,1,1111.69,786.77Zm-70.46-30.9c10.35,26.88,10.14,50.4-13.73,70.77a47.67,47.67,0,0,1,13.73-70.77Zm34.35,88a47.55,47.55,0,0,1-34.94-5.62c16.8-20.36,41.71-25.94,67.09-19.46A47.66,47.66,0,0,1,1075.58,843.85Z"></path>
<path class="cls-8 wheel" d="M864.89,789.69a76.59,76.59,0,1,0-66.13,85.78A76.59,76.59,0,0,0,864.89,789.69Zm-28.59,3.7a47.59,47.59,0,0,1-.64,15.81c-29.43-9-45.47-26-49.3-57.33A47.73,47.73,0,0,1,836.3,793.39ZM769,756.1c7.82,27.72,5.43,51.12-20.22,69.2A47.67,47.67,0,0,1,769,756.1Zm26.06,90.78a47.55,47.55,0,0,1-34.27-8.83c18.61-18.72,43.93-22,68.6-13.16A47.66,47.66,0,0,1,795.06,846.88Z"></path>
<g>
<rect class="cls-1" height="53.21" transform="translate(-165.97 273.38) rotate(-16.19)" width="12.87" x="871.39" y="693.37"></rect>
<path class="cls-5" d="M813.93,679.35c-3.72-5.2,2.24-18.5,9.16-16.13,33.43,11.46,73.85,10.45,73.85,10.45,8.84.15,14.44,10.34,7.27,15.48-14.36,8.79-33.13,17-56.35,9.76C830.17,693.41,819.83,687.6,813.93,679.35Z"></path>
<path class="cls-7" d="M813.93,679.35c-3.72-5.2,2.24-18.5,9.16-16.13,33.43,11.46,73.85,10.45,73.85,10.45,8.84.15,14.44,10.34,7.27,15.48-14.36,8.79-33.13,17-56.35,9.76C830.17,693.41,819.83,687.6,813.93,679.35Z"></path>
<path class="cls-5" d="M817.15,680.06c-3.59-5,1.69-16.51,8.37-14.22,32.3,11.09,71.41,7.83,71.41,7.83,8.54.14,17.45,9.94,7.43,15.88-13.87,8.51-32,16.44-54.44,9.44C832.84,693.67,822.85,688,817.15,680.06Z"></path>
</g>
<g>
<circle class="cls-9" cx="1022.66" cy="599.55" r="11.57" transform="translate(-4.86 8.38) rotate(-0.47)"></circle>
<path class="cls-1" d="M1069.76,792.37l-34.89-96.74,1.93-.8-1.71-4.15-1.74.72-13.26-36.76,1.27-.42-2.25-6.76,5.94-2-2.57-7.72-9.7,3.22c-11.55-22.55,2-36.33,15-41.86l-5.57-8.81c-23,10.29-29.61,28.75-19.53,54l-9.38,3.12,2.56,7.72,5.47-1.82,2.25,6.76,2.36-.78,13.62,37.76-2.35,1,1.71,4.15,2.16-.89,34.65,96.09a7.47,7.47,0,0,0,9.56,4.49h0A7.47,7.47,0,0,0,1069.76,792.37Z"></path>
<circle class="cls-11" cx="1027.9" cy="587.94" r="12.99" transform="translate(-4.77 8.42) rotate(-0.47)"></circle>
</g>
<path class="cls-5" d="M1021.29,654l-17.73,6.15,1.72,5.59-31.41,82.36c-19.35,32.53-66.3,36.72-75.56,16.68l-7.09-21.5L879,747.1l3.28,10.09-94.65,33.95c-11.49,2.29-11.85,15.79-2.61,17.84,0,0,39.11,3.66,103,9.5a92.75,92.75,0,0,0,40.89-5.29c44.32-16.56,57.73-50.67,57.73-50.67l26.82-67.26a1.37,1.37,0,0,1,2.53,0l1.42,3.33,17.75-7.62Z"></path>
<path class="cls-7" d="M1021.29,654l-17.73,6.15,1.72,5.59-31.41,82.36c-19.35,32.53-66.3,36.72-75.56,16.68l-7.09-21.5L879,747.1l3.28,10.09-94.65,33.95c-11.49,2.29-11.85,15.79-2.61,17.84,0,0,39.11,3.66,103,9.5a92.75,92.75,0,0,0,40.89-5.29c44.32-16.56,57.73-50.67,57.73-50.67l26.82-67.26a1.37,1.37,0,0,1,2.53,0l1.42,3.33,17.75-7.62Z"></path>
</g>
</svg>
<h4>There's nothing here!</h4>
<p>Sorry, the page you were looking for in this blog does not exist.</p>
<a class='homepage' href='/' expr:title='data:blog.title'><data:blog.title/></a> © <script>document.write(new Date().getFullYear())</script>. All Rights Reserved
</div>
</b:if>

Bước 8: - Sau đó đừng quên nhấn vào nút Save để lưu công việc của bạn.

Tôi hy vọng bạn thích bài viết này. Đây là hướng dẫn tốt nhất về Cách Thêm Trang Lỗi 404 Tùy chỉnh trong Trang web Blogger . Nếu bạn gặp bất kỳ lỗi và vấn đề nào, bạn có thể hỏi trong phần bình luận mà không cần ngần ngại. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn