CÁCH ĐỔI TÊN FILE HÀNG LOẠT DÙNG SCRIPT VBS

 Hi xin chào mọi người nha , nay thì mình xin chia sẽ cho anh em chúng ta về một cái thủ thuật nho nhỏ liên quan đến máy tín. với cái thủ thuật này thì giúp cho chúng ta có thể đổi tên file theo thứ tự một cách nhanh chống nhé. 

CÁCH ĐỔI TÊN FILE HÀNG LOẠT DÙNG SCRIPT VBS

Ngoài ra thì nó gòn giúp chúng ta dễ quản lí các file khi chúng được đặt tên một cách ngay ngắn nhé.

OKii bây giờ chúng ta cùng bắt đầu làm thôi nhé.

Bước 1: tạo 1 Folder Chứa các file cần đổi tên. Ở đây mình đã chuẩn bị 1 Folder chứa các hình ảnh với nhiều cái tên lằn ngoằn. 

folder chứa file cần đổi tên

Bước 2: tạo 1 file Notepad ngoài destop. dán đoạn code bên dưới vào trong file vừa tạo. 

set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set root = fso.getFolder("C:\Users\linkxinh\Downloads\Compressed\Folder")
Dim number
for each file in root.Files
file.Name = "anh-" & number & "." & fso.GetExtensionName(file.Name)
number=number+1
next

Bước 3: copy đường dẫn của folder chứa các file cần đổi tên. và thay đường dẫn của đoạn code phía trên được đánh dấu bằng đường dẫn vừa copy. 

C:\Users\linkxinh\Downloads\Compressed\Folder

hay thay đường dẫn này thành đường dẫn của folder chứa các file cần đổi tên. 

Bước 4: lưu lại và đổi tên file thành tên bất kì có đuôi là *.vbs  

Bước 5: click vào file vừa đổi tên và xem thành quả chúc các bạn thành công

Nếu như tới đây mà các bạn không biết làm thì tốt nhất nên dùng bằng phần mềm cho nhanh nhé. 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn